Условия за наем на кемпер

Резервация

Резервацията може да се направи:

А/ До 4 седмици преди започването на наемния период – трябва да бъдат внесени: Б/ До 2 седмици или по-малко преди започването на наемния период - трябва да бъдат внесени:

Гаранционен депозит

При наемане на кемпера се внася депозит в размер на 1200 лв. Той се възстановява изцяло при завръщане, когато:

Плащания

Димар инженеринг ЕООД приема следните форми на плащания:

Шофьори

Трябва да са на възраст между 25-70 години и да имат шофьорска книжка от поне 2 години. Последните не трябва да са с текущи нарушения.

Всеки шофьор, на който му са наложени медицински или законови ограничения за шофиране трябва да информира ”Димар инженеринг“ ЕООД предварително. Шофьорската книжка и талона се представят за проверка при оформяне на документите.

Съхраняване на багажа и личния автомобил

Предоставяме на наемателя безплатен охраняем паркинг за времето през което той ползва кемпера.

Наличност

”Димар инженеринг“ ЕООД ще направи всичко възможно да Ви предостави кемпера, която сте резервирали в уговореното време. Ако по някаква причина /катастрофа, кражба или др./ тя не е налична, ние ще се постараем да Ви снабдим с друго возило със същото или близко до това оборудване без допълнителни разходи. Ако това все пак не може да стане ”Димар инженеринг“ ЕООД ще ви възстанови внесената до момента сума.

Срещу допълнително заплащане ”Димар инженеринг“ ЕООД може да подсигури:

Наемен период

Наемането на кемпера става в работен ден от 09.00 до 14.00 ч.

Кемпера може да бъде доставен и в друг град, като се заплаща допълнителна такса по 1,80 лв. на километър.

Кемперът се връща с пълен резервоар с гориво.

Освобождаването на кемпера става не по-късно от 15 ч.

ВАЖНО!!! Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера. Ако вземете кемпера по-късно от уговореното време, нямате право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго в писмен вид, подписан от двете страни.

* Aко клиента върне кемпера след 15,00 часа в деня на връщане, ще се таксува по 50 лв. на час до 18.00, а след това цял дневен наем.

Санкции

1. За просрочените дни на връщане на кемпера според договора се заплаща:

2. Допълнително се заплаща такса за:

Наем

В цената за наем се включват:

Застраховки

А. ”Димар инженеринг“ ЕООД осигурява застраховка гражданска отговорност и пълно каско. Личната собственост не се покрива от застраховка, ако е оставена без надзор. Б. Препоръчваме на наемателя за неговата сигурност по пътищата и спокойствие по време на отпуската да сключи следните застраховки:

Неизправности, повреди, злополуки и ремонт

Ако възникнат някакви неизправности или повреди в кемпера след започването на наемния период, наемателят е длъжен да уведоми ”Димар инженеринг“ ЕООД по телефона в най-кратък срок.

А. Наемателят е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.

В случай на злополука наемателят е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната ,в която е настъпило ПТП и ”Димар инженеринг“ ЕООД.

Наемателят е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието. В противен случай след завръщане, всички разходи по ремонта са за негова сметка. Той е длъжен да проверява редовно нивото на масло в двигателя, налягането на гумите и въздушните възглавници.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА кемпера да тегли или да бъде теглен от друго превозно средство!

Б. Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени в следствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на наемателя, са за негова сметка. В. Наемателят няма да получи друго возило, ако е използвал кемпера недобросъвестно или повредата е причинена от небрежност.

Шофьорът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол, назависимо, че има документ за ПТП издаден от съответните органи.

Г. При повреда, счупване или злополука, причинена в следствие на небрежност или невнимание от Трета страна /доказано с протокол от Пътна полиция/, а не от наемателя, която го възпрепятства от пълноценно използване на кемпера, е необходимо незабавно уведомяване на ”Димар инженеринг“ ЕООД и предприемане на следните действия от страна на наемателя:

При условие, че наемодателя не може да осигури друг кемпер до края на наемния период, ще възстанови на наемателя само сумата, равняваща се на неизползваните дни. Това ще стане, след като ”Димар инженеринг“ ЕООД получи от своя страна застраховката по тази злополука.

Д. Всички суми по предходната точка, заплатени от наемателя, /оригинални фактури/ се възстановяват от наемодателя при представянето им пред ”Димар инженеринг“ ЕООД при завръщането.

За ремонт, смяна, при спукване или експлозия на гума, разходи не се възстановяват.

Е. ”Димар инженеринг“ ЕООД не носи отговорност за последствията при неспазване на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна. Ж. ”Димар инженеринг“ ЕООД не носи отговорност при постъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./, които възпрепятстват провеждането на заплануванотo мероприятие.

Анулиране на резервация и неустойки

”Димар инженеринг“ ЕООД си запазва правото да анулира резервацията, когато:

В тези случаи, всички суми, платени от наемателя не подлежат на връщане.

В случай,че наемателя прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.

Спазването на условията по този договор гарантира една незабравима ваканция на Вас и Вашето семейство.

Резервирай сега